DOW 18,212.37   0.37% 66.66
S&P 500 2,148.9   0.36% 7.74
FTSE 6,986.4   -0.49% -34.07
DAX 10,761.17   0.47% 50.44
STOXX 2,863.39   -0.08% -2.25
NIKKEI 17,234.42   0.29% 49.83
CHINA 3,128.41   1.21% 37.47
HSI 23,604.08   0.98% 229.68

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp