DOW 20,763.89   1.05% 216.13
S&P 500 2,374.15   1.08% 25.46
FTSE 7,275.04   0.14% 10.36
DAX 12,464.8   0.08% 9.82
STOXX 3,193.08   0.44% 13.94
NIKKEI 19,079.33   1.08% 203.45
CHINA 3,135.4   0.19% 5.87
HSI 24,455.94   1.31% 316.46

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp

//}