DOW 20,661.3   -0.03% -6.71
S&P 500 2,348.45   0.19% 4.43
FTSE 7,324.72   -0.73% -53.62
DAX 11,904.12   -0.48% -58.01
STOXX 3,111.71   -0.36% -11.14
NIKKEI 19,041.38   0.00% 0
CHINA 3,245.22   0.00% 0
HSI 24,320.41   0.00% 0

Doanh nghiệp

Thị trường

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp