DOW 23,437.2   0.34% 78.96
S&P 500 2,583.02   0.16% 4.17
FTSE 7,389.46   0.12% 8.78
DAX 13,058.66   0.50% 64.93
STOXX 3,162.31   0.79% 24.85
NIKKEI 22,261.76   -0.60% -135.04
CHINA 3,393.02   0.30% 10.11
HSI 29,260.31   0.21% 61.27

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp