DOW 26,115.65   1.25% 322.79
S&P 500 2,802.56   0.94% 26.14
FTSE 7,693.69   -0.41% -31.74
DAX 13,233.71   0.38% 49.75
STOXX 3,235.1   0.10% 3.39
NIKKEI 23,763.37   -0.44% -104.97
CHINA 3,475.91   0.91% 31.24
HSI 32,121.94   0.43% 138.53

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp