DOW 22,370.8   0.18% 39.45
S&P 500 2,506.65   0.11% 2.78
FTSE 7,275.25   0.30% 21.97
DAX 12,561.79   0.00% 0
STOXX 3,113.47   0.00% 0
NIKKEI 20,310.46   0.05% 11.08
CHINA 3,366.21   0.28% 9.37
HSI 28,111.93   0.22% 60.52

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp