DOW 21,580.07   -0.15% -31.71
S&P 500 2,472.54   -0.04% -0.91
FTSE 7,452.91   -0.47% -34.96
DAX 12,240.06   0.00% 0
STOXX 3,118.13   0.00% 0
NIKKEI 19,959.51   -0.70% -140.24
CHINA 3,255.23   0.53% 17.25
HSI 26,846.54   0.53% 140.45

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp