DOW 24,682.31   -0.18% -44.96
S&P 500 2,711.93   -0.18% -5.01
FTSE 7,038.97   -0.32% -22.3
DAX 12,309.15   0.00% 0
STOXX 2,986.06   0.00% 0
NIKKEI 21,591.99   0.99% 211.02
CHINA 3,263.83   -0.52% -17.12
HSI 31,192.22   -0.71% -222.3

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp