DOW 19,614.81   0.33% 65.19
S&P 500 2,246.19   0.22% 4.84
FTSE 6,931.55   0.42% 29.32
DAX 11,179.42   1.75% 192.73
STOXX 2,919.94   1.34% 38.63
NIKKEI 18,894.87   0.69% 129.4
CHINA 3,215.37   0.00% 0
HSI 22,765.84   -0.42% -96

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp