DOW 21,080.28   -0.01% -2.67
S&P 500 2,415.82   0.03% 0.75
FTSE 7,547.63   0.40% 29.92
DAX 12,602.18   -0.15% -19.54
STOXX 3,228.26   -0.21% -6.79
NIKKEI 19,686.84   -0.64% -126.29
CHINA 3,110.16   0.08% 2.33
HSI 25,639.27   0.03% 8.49

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp