DOW 20,743   0.58% 118.95
S&P 500 2,365.38   0.60% 14.22
FTSE 7,274.83   -0.34% -25.03
DAX 11,967.49   0.00% 0
STOXX 3,092.22   0.00% 0
NIKKEI 19,367.9   -0.07% -13.54
CHINA 3,248.35   -0.15% -4.97
HSI 24,159.24   0.82% 195.61

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp