DOW 19,827.25   0.48% 94.85
S&P 500 2,271.31   0.34% 7.62
FTSE 7,198.44   -0.14% -10
DAX 11,630.13   0.29% 33.24
STOXX 3,011.76   -0.04% -1.19
NIKKEI 19,137.91   0.00% 0
CHINA 3,123.14   0.00% 0
HSI 22,885.91   0.00% 0

Thị trường quốc tế

Cầu nối doanh nghiệp