HỘI LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
   
Số hiện tại Đăng ký dài hạn NHỊP CẦU ĐẦU TƯ ONLINE TRÊN    

 
VPBank ban hành biểu lãi suất huy động VND mới
Tác giả: PVNCDT      02/03/2009 16:19
common_images/facebook-32.gif common_images/twitter-32.gif
Bản in Gửi email Phản hồi

VPBank vừa ban hành biểu lãi suất huy động VND mới, trong đó điều chỉnh tăng ở hầu hết các kỳ hạn, mức tăng thấp nhất là 0,15 điểm phần trăm/năm (kỳ hạn 3 và 4 tháng), cao nhất là 1 điểm phần trăm/năm (kỳ hạn 36 tháng). Sau nhiều lần giảm lãi suất huy động VND để phù hợp với diễn biến lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước ban hành, đây là lần đầu tiên VPBank điều chỉnh tăng mạnh trở lại lãi suất huy động tiền đồng.
 

common_images/facebook-32.gif common_images/twitter-32.gif
Bản in Gửi email Phản hồi
Ý KIẾN CỦA BẠN
 
Phản hồi mới